top of page

Om oss

Beljo Toys er et selskap som er lokalisert i Suldal i Norge. Lekene våre henvender seg til barns kreativitet, men som alle voksne kjenner til har barn begrenset tålmodighet. Derfor er våre produkter utviklet i troen på at barn skal lære mens de leker. Intuitiv lek og kreativitet stimulerer barns fantasi og forskertrang. Raske resultater gir positive opplevelser av mestringsevne - som er viktig for barn.

Med Beljo Toys vil barnet få mye kvalitets tid både under montering og lek, samtidig som de lærer seg grunnleggende fysikalske og mekaniske prinsipper.

Beljo Toys kjennetegnes ved solide komponenter og at lekene raskt kan bygges om.

Den innebygde intelligensen ved hjelp av magnetismen i treblokkene sørger for en korrekt og «magisk» montering av blokkene, som både gjør at de sitter godt fast, men som ved «Twist Off» teknologien gjør det lett å ta delene fra hverandre. Den magiske, magnetiske funksjonen gjør det morsomt å leke.

Selskapet er etablert av en familiefar til 3 gutter som alle elsker utfordringer. Beljo Toys er født ut av en av Norges mange vakre daler og bærer med seg budskap om sunne verdier og viktige prinsipper for barns utvikling. Seriens første produkter er inspirert av det som er hovednæringen i området hvor lekene har sitt utspring fra; nemlig jordbruk, skogbruk og steinbruk.

Hylen og Hylsfjorden.jpg

Terje Gundersen er grunnleggeren av Beljo Toys. Han kom opp med leketøysidèen gjennom lek med de tre sønnene sine. Gjennom stadig irritasjon over at en del innkjøpte leker ofte havnet i søppelkassen etter kort tid, så ønsket han å lage gode tradisjonelle leker av solid kvalitet, men med en moderne vri. Fra tanke til handling, så ble lekekonseptet fra Beljo en virkelighet.  

 

Navnet "Beljo" er basert på de første bokstavene i hans barns navn (Baard, ELias og JOnas)., de var tross alt hovedgrunnen til at leketøysideen dukket opp. Som utdannet lærer er Terje også opptatt av barnas sosiale- og kompetanseutvikling gjennom barnas iboende iver etter å lær gjennom aktivitet og lek.

 

Den beste læring skjer når man finner glede i leken og aktiviteten bringer frem smil og latter. Terje ønske med Beljo Toys å skape smil og å lage leker som kan skape lekeglede. Det har vært en fantastisk men og krevende reise å utvikle dette leketøyskonsept, innrømmer Terje.

 

Nå har mange utviklingstimer og uendelig mange søvnløse netter ført til at Beljo Toys endelig kan lansere et leketøyskonsept av høy kvalitet og med stor lekeverdi.

Det starter med en håndfull produkter, men det vil komme mye mer etter hvert av nye produkter, som kan kombineres med eksisterende leker og skape helt nye kjøretøy, samtidig som flere deler gir videre stor rom for fantasibygging..

Terje forklarer at alle de enkelte delene av produktene kan kombineres, slik at barn kan bruke sin kreativitet til å skape nye kjøretøy. Delene er universelle, så ett sett kan kombineres med andre nåværende og fremtidige produkter fra Beljo Toys.

last ned (2).jpg
ART_terje_gundersen.jpg
bottom of page